Welkom voor de digitale etalageruit van Terp 10 Communicatie!

Achter de schermen stoeien wij als projectbedenkers, tekstschrijvers en vormgevers elke dag met ideeën, woorden, vormen en kleuren – en met plezier. De resultaten kunnen verrassend zijn, maar drie elementen zijn altijd te herkennen: verstand van communicatie & vormgeving, oog voor de wereld en gevoel voor mens en samenleving.

Website

Uw website zelf onderhouden of het aan ons overlaten. Hoe dan ook: uw site moet voldoen aan de eisen van vandaag en liefst ook al aan die van morgen. Vloeiende teksten, heldere foto's, een aantrekkelijk design. Wij hebben verstand van zaken en beschikken over een professionele, frisse blik.

Design

Stijl, kleuren en lay-out kunnen sterk bijdragen aan een positieve en passende uitstraling van uw bedrijf, organisatie of product. De kunst is die elementen optimaal te benutten en dat is nu precies, waar onze vormgevers sterk in zijn. Kijk maar eens naar de voorbeelden in onze digitale etalage.

Tekst

Het is voor ons een uitdaging de beste vertaling te vinden van een bepaalde boodschap. Of het daarbij gaat om een snelle flyer, een compleet boek of een website maakt voor ons geen verschil: iedere lezer houdt van begrijpelijke en levendig geschreven teksten, die op zijn situatie en niveau zijn toegesneden.

Fotografie

Men zegt, er zijn woorddenkers en beelddenkers. Hoe sterk wordt de uiting voor uw doelgroep als woord en beeld elkaar aanvullen én versterken.
Wanneer u dat wilt verzorgen wij voor u de fotografie, mooie foto's met zeggingskracht. We maken deze of zelf of zoeken ze bij gerenommeerde fotografen.

Organisatie

Hoe organiseer je een tentoonstelling, evenement, persconferentie, jubileum of bijzondere personeelsbijeenkomst? Niet iedereen heeft er ervaring mee of heeft binnen de eigen organisatie voldoende menskracht om dit zelf voor elkaar te boksen.
Wanneer u wilt kunnen wij u hierbij helpen. Leg uw vragen en/of uw ideeën aan ons voor. Wij denken even graag met u mee hoe u het kunt organiseren als dat we u ideeën aan de hand doen om uw bedrijf of organisatie op een aansprekende en bijzondere manier voor het voetlicht te brengen.

Advies

'Wijze mensen hebben geen advies nodig', zei Benjamin Franklin, 'en dwazen willen er geen'.
Wie geen dwaas is en zich graag laat adviseren over communicatie klopt met een gerust hart aan bij Terp 10. De wijsheid hebben we niet in pacht, daarentegen hebben we zowel kennis als jarenlange ervaring zodat we u met goede raad en daad bij kunnen staan.
W
D
T
F
O
A

Eppycon

Eppycon is een expert op het gebied van well engineering, drilling supervision en mature field management. Voor dit bedrijf ontwierpen we een huisstijl met logo, en bouwden een frisse website. U vindt hem op www.eppycon.nl

W
D
T
F
O
A

Bolswarder wasserij in beeld

Voor de Bolswarder wasserij Rentex Floron publiceerden wij over hun 100-jarig bestaan een aantal verhalen in huis-aan-huis-bladen. Daarnaast verzorgden we voor promotiedoeleinden fotografie van hun werk in de moderne wasserij.
Het motto van het grootste zelfstandige wasserijbedrijf van ons land is 'Taking care together'. Eenzelfde verantwoordelijkheid voelt Terp 10 voor haar klanten.

W
D
T
F
O
A

Energie voor studenten

Stenden Hogeschool geeft studenten met een functiebeperking veel aandacht. Het maakt dat - waar mogelijk - drempels die hun studie bemoeilijken, worden weggenomen. Stenden vroeg de steun van Terp 10 bij de organisatie van een congres over 'Handicap en Studie'. We regelden de publicitaire uitingen, leiden een discussie en zorgden dat congresgangers met een speciale reep nieuwe energie op deden.

W
D
T
F
O
A

Jade Zorg

Jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben om in onze samenleving een 'eigen plaats' te vinden, kunnen rekenen op Jade. Jade kan voor haar communicatie rekenen op Terp 10. Wij schreven teksten voor haar websites, adviseerden over interne communicatie en ondersteunen hen dit voorjaar bij de promotie van Jade's zomerscholen bij gemeenten en azc's.

www.jadezorggroep.nl

W
D
T
F
O
A

Een nieuw 'jasje' voor Mooitaki

Basisschool Mooitaki ontleent zijn naam aan het Surinaamse dorpje Mooitaki. De naam betekent zoveel als 'een goed besluit' of 'goed gesproken'. Een nieuw 'jasje' haalde de school dichterbij: in Oosterbierum. Terp 10 kneedde de letters en kleuren tot een passend geheel.

W
D
T
F
O
A

Promotie KKS

Alweer voor het elfde jaar op rij organiseert stichting Kerk, Kunst en Samenleving exposities van kunstenaars in de Bolswarder kerken. Voor de vormgeving van de posters en flyers van haar kunsttoer werkt de stichting graag samen met Terp 10. En dat plezier is wederzijds!

W
D
T
F
O
A

13 scholen onder 1 digitale paraplu

Dertien basisscholen schaarden zich onder de koepel CBO-NWF. Gezamenlijk presenteren ze zich via een nieuw vormgegeven, overzichtelijke verenigingssite. Om hun onderlinge eenheid én individualiteit te onderstrepen vertonen de nieuwe sites van de 13 scholen overeenkomsten, terwijl ze toch elk in hun eigen huisstijl zijn gegoten.

cbo-nwf.nl

W
D
T
F
O
A

Alde Fryske Tsjerken

Alde Fryske Tsjerken beheert 47 kerken in onze provincie. Hun vraag aan Terp 10: ontwerp en bouw een toegankelijke website waarop alle kerken gemakkelijk te vinden zijn. Inclusief informatie over het gebouw, opties voor verhuur, sleuteladressen en een activiteitenagenda. Een uitdaging in 5 talen waar we graag onze creativiteit op loslaten!

www.aldefrysketsjerken.nl

W
D
T
F
O
A

Een kwiek, dartelend beeldmerk

Cbs De Fûgelsang in Berltsum vroeg Terp 10 om een nieuwe logo. Volgens ons lag de aard van het beestje lag al in hun naam verscholen: levenslustig en geanimeerd. Een kwiek, dartelend beeldmerk weerspiegelt dat.                                                                                                            

W
D
T
F
O
A

Populaire route

In 2011 ontwierpen en schreven we voor VVV Lauwersland een in het oog springende wandelroute door Dokkum. Toen de boekjes 3 jaar later uitverkocht waren, verzorgde Terp 10 ook de herdruk. We liepen de route en adresgegevens na, begeleidden het drukproces en leverden de boekjes compleet met opvallende ringetjes af bij het VVV-kantoor.

W
D
T
F
O
A

Vredesspiraal

Kerk en Vrede, de oudste vredesbeweging van ons land, vroeg ons hun kwartaalmagazine 'Vredesspiraal' te vernieuwen. Het resultaat is een fris, kleurrijk tijdschrift dat prettig leesbaar is.

W
D
T
F
O
A

Jaarverslag

Bijna duizend vrijwilligers zetten zich, begeleid door enkele tientallen beroepskrachten, in voor asielzoekers en vluchtelingen in Noord-Nederland. Het jaarverslag zet in vogelvlucht de belangrijkste feiten en cijfers op een rijtje. Kennis kweekt begrip: don't judge my path if you haven't walked my journey!

W
D
T
F
O
A

Harlinges

Vijf jaar werkten vrijwilligers aan een boekje over het stadsdialect van Harlingen. Nu staan de (voorkeurs)spelling en de grammatica op papier, geïllustreerd met honderden typisch Harlinger woorden en uitdrukkingen. Terp 10 redigeerde en vatte alles in een handzaam boekje.

W
D
T
F
O
A

Kerk en Vrede

Kerk en Vrede werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste vredesorganisatie van ons land. De vereniging streeft naar ontwapening en geweldloosheid.
Een nieuwe website brengt de projecten, campagnes en publicaties op een hedendaagse manier onder de aandacht.

www.kerkenvrede.nl

W
D
T
F
O
A

Circus Bolsward

Twee exclusieve circusshows voor Bolswards oudsten waren onderdeel van de festiviteiten, die Terp 10 organiseerde ter gelegenheid van het 550-jarig bestaan van het Sint Anthony Gasthuis.                                                                                                            

W
D
T
F
O
A

Losse fearren

Bedenk hoe we de sociale structuur in onze dorpen kunnen versterken; dat was de vraag van Wonen Noordwest Friesland. Het project Losse fearren biedt uitkomst. Terp 10 bedacht het en voert het voor de woningstichting uit. www.lossefearren.nl.

W
D
T
F
O
A

Kloostertuin

Driehonderd jaar geleden had het klooster Mariëndal hier al een kloostertuin. Samen met Stichting Kloostertuin Oosterbierum ontwikkelen we een moderne dorpstuin waar iedereen met of zonder groene vingers welkom is. Op een informatieve website kunnen zowel dorpsbewoners als toeristen alle benodigde informatie vinden.

www.kloostertuinoosterbierum.nl

W
D
T
F
O
A

Cruiseport Harlingen

Als enige Friese havenstad staat Harlingen bij steeds meer grote, internationale cruisemaatschappijen op de kaart. Dit vraagt om een stevig staaltje marketing. Terp 10 voorziet de gemeente van advertenties in cruisemagazines.

www.cruiseportharlingen.nl

W
D
T
F
O
A

Noorderdiepte

De ideeële stichting Noorderdiepte biedt elke woensdagavond een venster op het Noorden via de nieuwe noordelijke televisiezender PodiumTV. Landschap en cultuur staan in de uitzendingen centraal.

W
D
T
F
O
A

Waterscouts Harlingen

Scouting Nederland overkoepelt ruim 1200 plaatselijke groepen, waarvan drie in Harlingen. De Harlinger waterscouts wilden zich graag met een eigen huisstijl onderscheiden. Wij reikten hen hierbij de helpende hand.

W
D
T
F
O
A

Annie Kooistra online

Een strakke, professionele website die toch zacht en vriendelijk oogt. Kleurrijk, maar rustig. Met deze pittige briefing mochten we aan de slag voor een bekkenbodemtherapeut uit Dokkum. De klant was aangenaam verrast over het ontwerp, wij zijn gaan bouwen. Inmiddels te bewonderen op www.anniekooistra.nl.

W
D
T
F
O
A

Digitaal aanmeren

Harlingen is een prachtige oude stad die buitenlandse toeristen veel te bieden heeft. Haar ligging aan zee, maakt Harlingen een prima ankerplaats voor cruiseschepen. Terp 10 bouwt de digitale ankerplaats www.cruiseportharlingen.com

W
D
T
F
O
A

Lichtjestocht

Basisschool de Flambou nam het voortouw om voor de inwoners van Oosterbierum een gezellige lichtjestocht te organiseren. Ze vroeg Terp 10 hierbij te helpen. Dat deden we. We namen deels de organisatie op ons, lieten een draak door de kerk vliegen en fotografeerden de jongste kinderen van het dorp als ridder Joris of als draak. Leuk (vrijwilligers)werk.

W
D
T
F
O
A

Persberichten voor Galerie de Vis

Galerie de Vis wil graag laten weten wat ze in huis heeft. Terp 10 verzorgt leesbare persberichten zodat iedereen op de hoogte is van de actuele aanbod. Natuurlijk gaat hierbij alvast een mooie foto van de kunstwerken.

W
D
T
F
O
A

Logo CBO-Noardwest Fryslân

Het vraagt veel flexibiliteit om als bestaande koepelvereniging van 9 christelijke basisscholen 5 nieuwe basisscholen te omarmen. CBO-Noardwest Fryslân kreeg het voor elkaar. Terp 10 vertaalde de hernieuwde identiteit in een fris, krachtig en innemend logo.Contact

naam
telefoon
mailadres
opmerking